Aktualności

Budżet 2021

inwestycjezdj„W dniu 29 grudnia ubiegłego roku Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Zarząd budżet powiatu opolskiego na 2021 rok.

Konsekwentnie realizujemy nasze ambitne plany. Należy podkreślić, że tegoroczny budżet jest bardzo proinwestycyjny. Na realizację tych zadań przeznaczymy ponad 29 milionów złotych. Większość tej kwoty pozwoli na przebudowanie kolejnych 25 kilometrów dróg powiatowych co będzie oznaczało, że w ciągu dwóch lat na terenie powiatu zostanie wyremontowanych 75 kilometrów odcinków dróg. Z kolei w służbie zdrowia kluczową tegoroczną inwestycją będzie rozbudowa Szpitala w Opolu Lubelskim na którą pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 7,2 miliona złotych. Natomiast jeśli chodzi o oświatę to tutaj największą inwestycją jest budowa boiska przy Zespole Szkół w Poniatowej” mówi Starosta Opolski Dariusz Piotrowski.
Zaplanowane w budżecie Powiatu Opolskiego w 2021r. inwestycje przedstawiają się następująco:
- budowa i przebudowa dróg powiatowych, mostów i chodników – w kwocie ogółem 22.715.767 zł, w tym:
1. przebudowa drogi powiatowej nr 2626L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie dł. 9,507 km,
2. przebudowa drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice – Świdry – Zadole – Wandalin dł. 8,316 km,
3. przebudowa drogi powiatowej nr 2637L Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki oraz drogi Wąwolnica – Poniatowa ul. Kraczewicka dł. 2,990 km,
4. przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 2248L oraz dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2245L wraz z przebudową mostu nad rzeką Chodlik w m. Ratoszyn Drugi,
5. przebudowa drogi powiatowej nr 2547L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) - Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km, nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca ądł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km,
6. przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych: nr 2651L, nr 2654L oraz 2656L o łącznej długości 2,844 km,
7. przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin dł. 3,260 km i nr 2637L Józefów n. Wisła – Chruślina – Wierzbica – dł. 3,323 km,
8. przebudowa drogi powiatowej nr 2610L Trzciniec – Opole Lub. oraz ul. Szkolnej w Opolu Lub. Dł. 0,519 km,
9. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa, ul. Nałęczowska,
10. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2641L Boiska – Stefanówka – Miłoszówka, m. Boiska Kolonia,
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 1,414 km,
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 w zakresie robót brukarskich dł 0,271 km,
- budynki, place i inne – w kwocie ogółem 5.620.000 zł, w tym:
1. utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez rozbudowę ZOL w Opolu Lubelskim,
2. przebudowa przyszkolnych obiektów sportowych ZS w Poniatowej,
3. wykonanie dokumentacji techn. Pałacu w Kluczkowicach,
4. wykonanie wentylacji w LO w Opolu Lub. wraz z dokumentacją,
5. modernizacja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej.
- projekt e-Geodezja – w kwocie 429.971 zł,
- dokapitalizowanie spółki Powiatowe Centrum Zdrowia – w kwocie 619.500 zł
- zakupy wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego – w kwocie 60.000 zł