Aktualności

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

aaalogoOtwarte Konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Opolskiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w obszarach:

- kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ochrony i promocji zdrowia. Więcej...