Aktualności

Dotacje dla OSP w Janiszkowicach, Kosiorowie i Karczmiskach Drugich

IMG 2566Kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opolskiego otrzymały dotację od Starosty Opolskiego.


OSP Janiszkowice oraz OSP Karczmiska Drugie wnioskowały o zakup wyposażenia ratowniczo gaśniczego. Natomiast OSP Kosiorów składało wniosek o zakup belki ostrzegającej i radiostacji samochodowej.
„To Strażacy ochotnicy często są pierwsi na miejscu zdarzenia i niosą niezbędną pomoc. Jest to bardzo ważne ogniwo w społeczności wiejskiej, którego nie może zabraknąć, a wręcz muszą być oni doceniani, mobilizowani i wspierani. Pomimo, iż ustawodawca nie nałożył na powiaty obowiązku wsparcia finansowego tych jednostek, to widząc zaangażowanie tych społeczników, ich pracę na rzecz lokalnych wspólnot, a nade wszystko walkę o życie i zdrowie zagrożonych ludzi, nie mogłem stać z założonymi rękami. Oni niosą pomoc, często narażając swoje życie, mam więc nadzieję, że sprzęt zakupiony na ich rzecz z budżetu Powiatu Opolskiego, choć w pewnej mierze poprawi ich bezpieczeństwo” mówi Starosta Opolski Dariusz Piotrowski.
„Jednostki OSP działające w naszym regionie niejednokrotnie udowodniły, że są ważnym wsparciem dla zawodowych strażaków, a duże akcje nie mogą się odbyć bez ich udziału. W dobie koronawirusa pomoc strażaków ochotników jest jeszcze bardziej potrzebna i znacząca” dodaje Wicestarosta Opolski Janusz Złotucha.

IMG 2565

IMG 2562