Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

aaalogoDnia 9 marca 2021 r. Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w Uchwale Nr 398/2021 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie:
-  kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ochrony i promocji zdrowia. Więcej...