Aktualności

Remont Sterylizatorni przy Szpitalu w Poniatowej

sterylizowniaZakończyły się prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni oraz trwają prace wykończeniowe Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu w Poniatowej.Poniesione wydatki remontowe wyniosły 236 tysięcy złotych.

Pomieszczenia te były remontowane ostatnio kilkanaście lat temu i nie przystawały wyglądem i funkcjonalnością do dzisiejszych czasów. Korzyściami płynącymi z remontu są: poprawa warunków organizacyjno-technicznych pomieszczeń, podwyższenie jakości prowadzonego leczenia, poczucia bezpieczeństwa i komfortu Pacjentów oraz personelu medycznego, dostosowanie się do obowiązujących wymagań i potrzeb lokalnej społeczności, udzielanie świadczeń w możliwie najkrótszym czasie, zapewnienie powszechnego dostępu do świadczeń medycznych, szybkie ustalenie i wdrożenie odpowiedniej formy terapii oraz zaopatrzenie Pacjentów w świadczenia na poziomie jakości umożliwiającym realizację założonego celu leczniczo-terapeutycznego, obniżenie kosztów funkcjonowania oraz dostosowanie pomieszczeń do norm wyznaczonych przez Ministra Zdrowia.