Dzisiaj jest 23 września 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna, Działanie: 13.01 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2018 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest: dostosowanie świadczonych usług do zmian demograficznych oraz poprawa ich dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz przewlekle chorych.

Realizacja projektu znacznie podniesie jakość wykonywanych usług medycznych, jakość wykonywanych badań, skróci czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczną diagnostykę, usprawni procesy organizacyjne, poprawi warunki diagnozowania
i leczenia oraz bezpośrednio stworzy lepsze warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.

Wartość realizowanego projektu to : 9 829 965,60 PLN

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 4 499 903,79 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 000 000,00 PLN

w tym:

- zakup sprzętu medycznego: 997 334,90 PLN

- prace remontowo – modernizacyjne: 2 002 665,10 PLN

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416