Bezrobotny bezrobotnemu nierówny

Bezrobotny bezrobotnemu nierówny. Na Lubelszczyznie po raz pierwszy okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych będzie uzależniony od stopy bezrobocia w powiatach. Zyskują powiaty włodawski i opolski, gdzie statystyka jest zdecydowanie gorsza, niż średnia krajowa. Taką możliwość daje Ustawa Promocji Zatrudnienia i o Instytucjach Rynku Pracy z 2004 roku. Urzędy Pracy w tych powiatach będę wypłacały zasiłek nie przez pół, ale przez rok. W Opolu Lubelskim w grudniu nie było chętnych do rejestracji, teraz urząd przeżywa oblężenie.

plik audio

Z Dariuszem Czarnowskim –dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim oraz bezrobotnymi z Opola i Lublina rozmawiał Krzysztof Kot.