Dzisiaj jest 27 listopada 2021    |   

program pos banner ogolny 750x200

Z kart historii


Jak wynika z badań archeologicznych, już na kilka wieków przed powstaniem państwa polskiego, na ziemiach Powiatu Opolskiego istniało osadnictwo słowiańskie. Potwierdzają to odkryte w Trzcińcu (Gm. Łaziska) groby ciałopalne, datowane na VI – VIII wiek. Innym świadectwem przebogatej historii tych ziem stało się odkryte w Chodliku (Gm. Karczmiska) wczesnośredniowieczne grodzisko z VII wieku, nazywane Troją Północy.
chodlik.jpg
Badacze przypuszczają, że Opole istniało już za czasów Mieszka I. Natomiast źródła historyczne wskazują na obecność w XI – XIII w. również miejscowości: Piotrawin, Braciejowice, Wilków. Na przełomie XIV i XV w. pojawiają się pierwsze wzmianki nazw współczesnych gmin: 1326 Opol (Opole), Vilchow (Wilków), 1382 Ponathowa (Poniatowa), 1409 Carczmiska (Karczmiska), 1414 Lassziska (Łaziska), 1436 Calczyn (póYniejszy Józefów), 1465 Chodel. W roku 1410 Opole, a w 1507 Chodel otrzymują prawa miejskie. W XVII w. Józefów i Wrzelowiec.
XVI w. niesie ze sobą ożywienie gospodarcze i umysłowe tych terenów. W okresie reformacji powstają zbory i szkoły kalwińskich, m.in. w Opolu. Rozwój gospodarczy hamuje potop szwedzki. Ożywienie następuje dopiero pod koniec XVIII w., kiedy w Opolu w 1761 r. ks. Ignacy Konarski zakłada pierwszą w Polsce szkołę rzemieślniczą. Nieudane powstania narodowe przyczyniają się do upadku gospodarczego ziem dzisiejszego powiatu opolskiego, a w konsekwencji do utraty praw miejskich przez Chodel, Józefów i Opole.

W okresie I wojny światowej tereny stają się miejscem starć wojsk austro - węgierskich i rosyjskich.

Pod koniec lat 30-tych w Poniatowej przystąpiono do budowy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego fabryki wojskowych urządzeń telekomunikacyjnych. II wojna światowa to okres tragedii mieszkańców Powiatu Opolskiego. Prawie wszyscy z 10 tysięcy Żydów zamieszkujących Opole, Józefów i Chodel zostało zamordowanych w obozach w Poniatowej, Sobiborze i Bełżcu. Terror okupanta dotknął także Polaków, którzy licznie przystępowali do oddziałów partyzanckich.

Po wojnie następuje gwałtowny rozwój regionu. W 1954 r. Opole odzyskuje prawa miejskie stając się siedzibą powiatu. Prężnie rozwija się Poniatowa, która w 1962 r. również uzyskuje prawa miejskie. Rozkwit gospodarczy przeżywają także gminy wiejskie - Wilków, Karczmiska, Chodel, Józefów i Łaziska stając się ważnymi centrami sadownictwa, warzywnictwa i chmielarstwa.

Po roku 1990 gminy wykorzystują daną im samorządność. Poprawiają infrastrukturę techniczną oraz rozwijają działalność gospodarczą. Reaktywowany w 1998 r. Powiat Opolski staje się dobrym prognostykiem przyszłego rozwoju regionu.ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk