Aktualności

Konferencja dotycząca aktywizacji i edukacji osób niepełnosprawnych

W dniu 9 marca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, poświęcone tematyce potrzeb osób niepełnosprawnych w powiecie opolskim w zakresie edukacji, pomocy społecznej, rehabilitacji i zatrudniania oraz możliwości zaspokajania tych potrzeb.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatowego, jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz oświaty z terenu powiatu.
W pierwszej części konferencji uczestnicy zaprezentowali swoje możliwości w zakresie edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia i pomocy osobom niepełnosprawnym.

Druga część konferencji poświęcona była dyskusji, w której podjęto tematykę aktywizowania osób niepełnosprawnych, przysługujących im ulg i uprawnień oraz akceptacji niepełnosprawności w środowisku społecznym. Zwracano uwagę na znaczącą rolę pracowników opieki społecznej, pedagogów i psychologów szkolnych we wspieraniu osób niepełnosprawnych i ich rodzin między innymi w zakresie wyboru najlepszej ścieżki edukacyjnej.

W podsumowaniu zgromadzeni uznali, że w działaniach szkół, instytucji i organizacji należałoby położyć większy nacisk na pełniejszą informację skierowaną bezpośrednio do osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów, dotyczącą szeroko rozumianej edukacji i rehabilitacji.


Dorota Zadura
Urszula Szczepaniak