Aktualności

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 29 marca 2010 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których wzięło udział łącznie 14 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Opolskiego.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Turniej dostarcza także wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Do eliminacji na szczeblu wojewódzkim zakwalifikowali się:
- w grupie szkół podstawowych – Małgorzata Siejka (Szkoła Podstawowa
w Rogowie)
- w grupie szkół gimnazjalnych – Piotr Stolarz (Gimnazjum w Kluczkowicach)
- w grupie szkół ponadgimnazjalnych – Piotr Sykucki (Liceum Ogólnokształcące w Józefowie nad Wisłą)
Wszyscy uczestnicy eliminacji zostali uhonorowani nagrodami oraz dyplomami, które otrzymali z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Opolu Lubelskim - bryg. Marka Gogoła.