Aktualności

''Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda''

Pod tym hasłem w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.


Konkurs organizowany jest przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich. Jego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem bezpieczeństwa, rozwijanie świadomości występowania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń oraz umiejętności ich unikania. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat oraz do uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej. Przebiega w kilku etapach: eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne. Dnia 16 kwietnia komisja konkursowa etapu powiatowego zakwalifikowała na szczebel wojewódzki prace następujących uczniów:

Grupa I
1. Adam Janoszczyk – Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej
2. Katarzyna Mróz – Szkoła Podstawowa w Rogowie
3. Zuzanna Węglińska – Szkoła Podstawowa w Kamieniu
4. Aleksandra Bożym – Szkoła Podstawowa w Poniatowej
5. Piotr Knop - Szkoła Podstawowa w Rogowie
Grupa II
1. Kaja Iwaniuk – Szkoła Podstawowa w Poniatowej
2. Natalia Rzeźnik – Szkoła Podstawowa w Słotwinach
3. Magdalena Falizer - Szkoła Podstawowa w Kluczkowicach
4. Mateusz Lorek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu Lubelskim
5. Monika Czyż – Szkoła Podstawowa w Kamieniu
Grupa III
1. Diana Jędrychowska, Izabela Maj – Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach
2. Justyna Kłak – Gimnazjum nr1 w Opolu Lubelskim
3. Weronika Kisiołek – Gimnazjum nr 2 w Opolu Lubelskim
4. Jarosław Chojnacki – Gimnazjum im. M. Kopernika w Karczmiskach
5. Aleksandra Pajdowska – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej
Grupa IV
1. Jacek Gulewski – SOSW w Karczmiskach
2. Aneta Boroch – Gimnazjum w Wilkowie
3. Kamil Gordat – SOSW w Karczmiskach
4. Paweł Adamczyk – Szkoła Podstawowa w Wandalinie
5. Mateusz Hoładys – SOSW w Karczmiskach
6. Karol Czopek – Zespół Szkół w Kluczkowicach
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na połowę czerwca 2010 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów znajdą się na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (www.straz.gov.pl/konkursy).