Aktualności

Zespoły


ZESPOŁY DZIECIĘCE Z PONIATOWEJ
Zdobywcy prestiżowego tytułu Ambasador Województwa Lubelskiego 2005. Należą do grupy najstarszych zespołów w Polsce. Założycielami są Danuta i Witold Danielewiczowie. Chór „Szczygiełki” i zespół muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua” działają nieprzerwanie od 1975 r., zdobywając wszelkie możliwe nagrody, na konkursach i festiwalach w Polsce i świecie. Zespoły dały łącznie ok. 2000 koncertów w kraju i poza granicami Polski, podczas blisko 90 wyjazdów artystycznych (Australią, USA, Japonią, Kanadą itp.). O dorobku artystycznym świadczą m.in zajmujące 2 sale trofea, a także obwieszone dyplomami wszystkie sale i korytarze siedziby zespołów oraz kilkanaście wydanych płyt fonograficznych. Najważniejsze jednak elementy dorobku to własne, autorskie opracowania kierownictwa zespołu ogromnej części historycznego repertuaru muzycznego polskiej schedy kulturowej XIII w. - XVIII w. Zespoły są laureatami Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie kultury polskiej poza granicami kraju, jak również nagrody św. Brata Alberta za popularyzację polskiej pieśni religijnej. W 2001 r. Chór Szczygiełki został uznany najlepszym dziecięcym chórem na świecie, zwyciężając w Światowy Konkursie Chóralnym organizowanym przez World Broadcasting Union z siedzibą w BBC w Londynie.