Gminy Powiatu
Dzisiaj jest 30 lipca 2021    |   

program pos banner ogolny 750x200

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

posiedzenie PZZKDzisiaj o godzinie 13-tej w starosta opolski w trybie pilnym organizuje posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Czytaj więcej »

Przebudowa drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice - Świdry – Zadole - Wandalin od km 2+223 do km 5+078 oraz od km 6+929 do km 12+390 dł. 8,316 km

DSC 1381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice – Świdry – Zadole – Wandalin  na odcinku  od km 2+223 do km 5+078 oraz od km 6+929 do km 12+390 o łącznej  dł. 8.316 km. Przebudowa polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m składająca się z  warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, przebudowane 2 zatoki autobusowe oraz wybudowana zatoka parkingowa przy szkole w Ćwiętalce. Na długości przebudowywanych odcinków jezdni zostały również wykonane obustronne i jednostronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Dodatkowo  przebudowano istniejący  chodnik na odcinku występowania dużych ubytków oraz nierówności. Zostały także udrożnione przepusty pod drogą. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako powierzchniowe , w ramach którego zainstalowano studzienkę ściekową wraz z kanałem z rur PEHD w celu odprowadzenia wody do rowu przydrożnego. Ponadto zostały przebrukowane istniejące  zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni a także wykonano nowe w technologii kostki brukowej. Wyregulowano  także zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Na jednym z przejść dla pieszych zamontowano również pojedyncze elementy odblaskowe.
Zakres robót obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 6070,00 m2
• wykonanie poszerzeń,
• wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 47910,85 m2
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm – 46248,35 m2,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm – 9059,25 m2,
• przełożenie kostki brukowej betonowej na  zjazdach – 1020,3 m2,
• przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 2899,00 m2
• oczyszczenie przepustów ,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt kwalifikowany  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniósł 5 038 625,84 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 3 023 175,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 1 024 945,42 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w grudniu 2019 roku i  zakończona w maju  2021 roku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2626 L Wrzelowiec - Kręciszówka – Puszno Godowskie na odcinku od km 0+988 do km 10+495, dł. 9,507 km”

2626lPrzedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2626L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie od km 0+988 do km 10+495  dł. 9,507 km. Przebudowa polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej.
   Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m składająca się z  warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, przebudowane 4 zatoki autobusowe. Na długości przebudowywanego odcinka jezdni zostało również wykonane obustronne i jednostronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm oraz frezowiny. Dodatkowo  powstał nowy chodnik o szerokości 1,5 m będący kontynuacją istniejącego chodnika. Zostały także udrożnione przepusty pod drogą. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako powierzchniowe. Ponadto zostały przebrukowane istniejące  zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni.
Zakres robót obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 12 881,28 m2
• ścinanie zawyżonych poboczy – 10 149,90 m2
• wykonanie poszerzeń,
• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 57 577,16 m2
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm – 55 675,76 m2,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm oraz frezowiny , gr. 10 cm – 12 618,00 m2,
• przełożenie kostki brukowej betonowej na  zjazdach – 1 188,00 m2,
• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 214,72 m2
• oczyszczenie przepustów – 86,4 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniósł:

4 937 280,21 zł.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 071 622,02 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 962 368,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 1 054 983,62 zł.
Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

2626 L

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk