Sport - Kryta pływalnia PoniatowaGodziny wejść na krytą pływalnie OSiR Poniatowa


Szczegółowe informacje OSiR Poniatowa tel. 081 - 820 42 90